Intranet: 
FRESENIUS MEDICAL CARE Česká republika spol. s r.o.

Domů  >  Pro pacienty  >  Prázdninová dialýza

EnglishDeutschPyсcкий

Prázdninová dialýza

 

CO JE PRÁZDNINOVÁ DIALÝZA?

 • program pro cestování pacientů podstupujících dialyzační léčbu
 • jedná se o bezplatnou asistenční službu
 • pacienti mohou bez větších omezení cestovat na dovolenou do zahraničí i v České republice
 • cestovat mohou hemodialyzovaní i peritoneálně dialyzovaní pacienti

CO PROGRAM PRÁZDNINOVÁ DIALÝZA ZAHRNUJE?

 • zajištění dialyzační léčby ve vybraných střediscích naší společnosti
 • poskytnutí veškerých informací o léčbě před odjezdem na dovolenou
 • odeslání vaší zdravotní dokumentace do příslušného střediska
 • peritoneálně dialyzovaným pacientům zajistíme dovoz vaků na místo pobytu
 • garanci kvality poskytovaných služeb


KAM JE MOŽNÉ CESTOVAT?

 • díky rozsáhlé síti dialyzačních středisek Fresenius Medical Care působíme po celém světě
 • aktuální nabídku nejvyužívanějších středisek naleznete na www.hditravel.com
 • v případě zájmu o dialýzu v některém z našich středisek v České republice (úplný seznam naleznete zde) můžete vybrané středisko kontaktovat sami. K rezervaci vaší léčby bude potřeba doložit některé vaše zdravotní údaje. Bližší informace vám sdělí dialyzační středisko nebo se můžete obrátit na nás.


CO JE TŘEBA UDĚLAT?

 • v cestovní kanceláři si vyberete místo a termín dovolené (zájezd doporučujeme zaplatit až po potvrzení rezervace léčby)
 • nejméně dva měsíce před plánovaným odjezdem nás kontaktujte:
  • prostřednictvím on-line formuláře zde
  • telefonicky Ing. Lucii Ptákovou, koordinátorku programu Prázdninová dialýza
   tel.: +420 739 529 388
 • vyžádáte si potvrzení zdravotní zprávy v anglickém jazyce (formulář lékařské zprávy vám zašleme nebo si ho můžete stáhnout níže)

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ

Zde si můžete stáhnout formuláře, keré prosím zašlete vyplněné a podepsané na e-mailovou adresu: lucie.ptakova@fmc-ag.com

1. Holiday Dialysis Request (doc, pdf - originál k odeslání)

(O vyplnění tohoto formuláře požádajte svého ošetřujícího lékaře)

2. Všeobecné podmínky koordinace léčby na dovolené ( originál k odeslání)

(Český překlad s notářským ověřením si můžete přečíst zde)

3. Informace pro pacienta a souhlas se zpracováním osobních údajů ( originál k odeslání)
(Český překlad s notářským ověřením si můžete přečíst zde)


KOLIK TO STOJÍ?

 • naše asistenční služby jsou BEZPLATNÉ
 • cena za léčbu v zahraničí vždy závisí na podmínkách konkrétního střediska a může být:
  • bezplatná - placená prostřednictvím Evropského průkazu pojištěnce
  • se spoluúčastí - pokud je běžná v dané zemi  
  • plně hrazená vámi – v zemích mimo EU, v soukromých střediscích


 ČASTÉ DOTAZY

 1. Jak probíhá první kontakt s vámi?
       - společně si pohovoříme o vámi vybrané destinaci a termínu dovolené
      
  - požádáme vás o vaše kontaktní údaje - jméno, adresu, telefon, e-mail
      
  - požádáme vás o vaše zdravotní údaje

 2. Jaká potřebuji potvrzení? 
  Bezprostředně po prvním kontaktu s námi obdržíte 3 formuláře:
  1. Formulář "Holiday Dialysis Request", který vyplní váš ošetřující lékař. K tomuto formuláři bude také nutné dále zajistit kopii výsledků vyšetření Hepatitis B a C, HIV a MRSA – tato vyšetření nesmí být starší 30 dnů od první léčby v zahraničí. Splnění podmínky doložení výsledků těchto vyšetření požadujeme z důvodu zajištění maximální ochrany všech pacientů.
  2. Formulář "Všeobecné podmínky koordinace léčby na dovolené." Jedná se o všeobecné podmínky dceřiné firmy společnosti Fresenius Medical Care, jejímž prostřednictvím kontaktujeme jednotlivá střediska.
  3. Formulář "Informace pro pacienta a souhlas se zpracováním osobních údajů."

   Tyto formuláře doporučujeme dodat co nejdříve, abychom mohli oslovit vybrané dialyzační středisko. Poté, co zahraniční lékaři dokumenty zhlédnou, a bude-li vše v pořádku, obdržíme předběžný termín vaší léčby. Finální potvrzení dnů a přesných časů obdržíte až na základě odeslání výsledků sérologických vyšetření (viz bod 1).

   Vyřízení všech dokladů a kontaktování střediska vyžaduje určitý čas, proto doporučujeme 
   kontaktovat nás nejméně 2 měsíce před plánovaným odjezdem.

 3. Kam přesně mohu cestovat?
  Cestovat lze prakticky kamkoliv. Síť dialyzačních středisek Fresenius Medical Care je natolik rozšířená, že si můžete vybrat téměř jakýkoliv stát. Volbu
  konkrétního města doporučujeme, s ohledem na lokaci dialyzačních středisek, konzultovat s námi (nebo navštívit webové stránky HDI Travel). Pro peritoneálně dialyzované pacienty je k dispozici přehled doporučených zemí k cestování - zde, v případě cestování do ostatních zemí vám samozřejmě pomůžeme se zajištěním vaší léčby v maximálně možné míře.

 4. Můžete mi, prosím, objasnit způsob platby za dialýzu?
  Obecně záleží na tom, zda jde o státy Evropské unie (+ Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island) nebo státy mimo EU - v tomto případě je důležité, zda má Česká republika uzavřenu s takovým státem mezinárodní smlouvu, či nikoliv.
  V případě států EU je potřeba, aby konkrétní dialyzační středisko bylo zařazeno do systému veřejného zdravotního pojištění. Se střediskem je nutné předem se dohodnout na termínu poskytnutí péče, zejména s ohledem na jeho kapacitní možnosti. Úhrada pojišťovnou proběhne na základě předložení vašeho Evropského průkazu pojištěnce (EHIC) s výjimkou spoluúčasti, pokud je v daném státě stanovena.


  V případě, že jde o státy, se kterými má Česká republika uzavřenou mezinárodní smlouvu (Srbsko a Černou Horu, Turecko a Makedonii), je třeba si u své zdravotní pojišťovny vyžádat speciální formulář pro péči nad rozsah neodkladné. Na základě tohoto formuláře jsou českým občanům zaručeny stejné podmínky, jaké platí pro místní pacienty. Tento formulář odevzdáte v příslušném městě v nejbližší pobočce místní pojišťovny. Poté je veškerá vaše léčba vyúčtována mezi zdravotními pojišťovnami. Pokud je to obvyklé, na místě zaplatíte pouze spoluúčast. 
  Pro zájemce o bližší informace doporučujieme kontaktovat Centrum mezinárodních úhrad www.cmu.cz


  V případě ostatních států a středisek mimo systém veřejného zdravotního pojištění  musíte uhradit plnou cenu za léčbu (hotově, kartou, bezhotovostním převodem předem). Většina našich zdravotních pojišťoven zpětně náklady na dialýzu vrátí, avšak pouze do výše platné v České republice. Na konkrétní podmínky se vždy informujte u své zdravotní pojišťovny.

 5. Co když není středisko poblíž hotelu a já jsem hůře pohyblivý?
  Velká většina hotelů nabízí možnost transferu z hotelu do střediska a zpět. Hotel by se měl vždy nacházet v komfortní dojezdové vzdálenosti od střediska, což budeme společně konzultovat předem. Některá dialyzační střediska mohou zajistit převoz sanitkou (pouze však v ojedinělých případech, o této možnosti je třeba předem se informovat).

 6. Je nutné uzavřít komerční připojištění léčebných výloh?
  V každém případě doporučujeme pojištění uzavřít, neboť vždy kryje větší rozsah úhrad za případnou další lékařskou péči.

 7. Mohu s vámi cestovat i několikrát za rok?
  Samozřejmě, naše služby nejsou nijak limitovány a rádi vám vždy pomůžeme.

 8. Pořádáte hromadné zájezdy pro pacienty?
  Vzhledem k časové a organizační náročnosti aktivity tohoto typu neprovádíme. Zájemci o hromadný zájezd se mohou obrátit na některou z organizací pro pacienty.

 9. Zajišťujete také dopravu a ubytování?
  Tyto služby neposkytujeme. Doporučujeme obrátit se na některou z cestovních kanceláří.

 10. Obávám se, že se na zahraničním středisku nedomluvím...
  Jazykové bariéry se nemusíte obávat. Pracovníci středisek jsou vždy vstřícní a snaží o domluvu. Překlad nejčastěji používaných vět při dialýze
  naleznete v angličtině, němčině a španělštině zde.

 


>